Støtte til arbeid med snøscooterløyper
Uncategorized
Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) ønsker å bistå klubber med faglig og økonomisk hjelp i arbeidet med snøscooterløyper. Vi inviterer derfor snøscooterklubber i Norge til å sende en søknad for å delta i vårt prosjekt. Søknaden må inneholde en kort oppsummering av problemstilling og hva dere ønsker støtte til. Støtten kan være i form av tilskudd, hjelp til faglige utredninger og/eller inngåelse av avtaler og utforming av løypeplanforslag til nyetablering eller utvidelse av løypenett etc. Dette er tiltenkt [...]
mars 7, 2019
Read more
Close