Følger dispensasjon snøscooter eller fører?
Uncategorized
Presisering – krav om registreringsnummer i skjema «søknad om dispensasjon». Snøscooterklubbenes fellesråd har tatt opp en sak mot Miljødirektoratet angående praksis vedrørende søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark – der det i mange benyttede skjema og praksis står at reg.nr må oppgis. Dette kravet blir vanskelig i kommuner med lang tid mellom møtene hvor dispensasjoner behandles og man f.eks bytter snøscooter – eller egen snøscooter havarerer og man trenge låne seg en annen snøscooter. [...]
februar 5, 2020
Read more
Close