Bli medlem

Snøscooterklubbenes Fellesråd er en samlende forening for snøscooterklubber og enkeltpersoner som ønsker fritidskjøring med snøscooter i Norge. Vi ønsker å være en informasjonskanal og et forum hvor snøscooterinteressene i Norge kan utveksle erfaringer. Sammen har vi en sterkere stemme for at regelverket er til det beste for snøscooterkjørere over hele Norge.

Medlemskontingent er:

100,-    Støttemedlem/enkeltmedlemskap
400,-    Klubber med 0-100 medlemmer
1000,-  Klubber med 100-200 medlemmer
1500,-  Klubber med mer enn 200 medlemmer

Benytt vårt Innmeldingsskjema

For spørsmål ta kontakt

E-mail: post@skfr.no

Tlf: 977 11 626

QR-kode til innmeldingskjema:

qr-innmelding