Hedmark

Kommune: Klubb: Kontaktperson: Telefon: E-post:
Folldal Folldal Snøscooterforening Roar Brennodden 90898466 folldalsnoscooter@gmail.com
Os Os og Tolga Snøscooterforening Kennie Ryen 48193672 kennie-r@frisurf.no
Tolga Os og Tolga Snøscooterforening Kennie Ryen 48193672 kennie-r@frisurf.no
Tynset Tynset & Alvdal Snøscooterforening Roar Nilsen 91396420 scooterforening@gmail.com
Alvdal Tynset & Alvdal Snøscooterforening Roar Nilsen 91396420 scooterforening@gmail.com
Engerdal Engerdal Snøscooterforening Kenneth Sømåen 97171707 post@engerdalscooter.no
Stor-Elvdal Snøscooterklubb Rune Olsen 41206655 ruol3@online.no
Åsnes Åsnes Finnskog idrettslag, avd. snøscooter Arild Bredesen 90981643 b-arildb@online.no