Klubbarbeid

Hvorfor bør det være en lokal snøscooterklubb der du bor?

-En oppegående klubb med mange medlemmer vil gjennom sine aktiviteter og holdninger påvirke medlemmer og øvrige snøscooterkjørere i kommunen. Derfor er det viktig at klubbens intensjoner er at medlemmer skal følge de gjeldende lover og regler samt kjøre på en sikker måte slik at ulykker ikke skjer. Det kan først av alt få tragisk utfall for de involverte og berørte, og det kan minske mulighetene for fremtidige åpne løyper i kommunen.

-Få klubbens medlemmer til å engasjere seg i de løypene som finnes og i etableringen av nye slik at de føler eierskap til disse. Samarbeid mellom kommunen, klubbens medlemmer og grunneierne vil fremme dette eierskapet og gi alle parter forståelse for hverandres interesser.

Vil du starte lokal snøscooterklubb? 

Første trinn bør være å arrangere et planleggingsmøte.

Hvordan nå ut til interesserte?

– Legg ut informasjonsskriv om planleggingsmøte i postkasser. Benytt offentlige oppslagstavler og sosiale medier (facebook, twitter) for å spre informasjon. Info-SMS direkte til kjente er også veldig effektivt.

Hva bør planleggingsmøtet inneholde?

-Initiativtakere legger fram tanker om hvordan denne klubben skal være og hvilke aktiviteter dere tror er aktuelle. Interesserte som kommer på planleggingsmøtet har ofte gode synspunkter på hvordan klubben skal formes. La det bli en idémyldring og noter ned alle forslag.

-Prøv å formulere vedtekter som inneholder alt fra navn på klubb, formål med klubben, antall styremedlemmer/tillitsverv osv. www.frivillighetnorge.no har denne flotte vedtektsgeneratoren og andre tips om oppstart av en ny organisasjon/klubb.

-Be de fremmøtte komme med aktuelle navn til styret og evt. andre tillitsverv.

-Finn også en dato for et stiftelsesmøte.

Gjennomføring av stiftelsesmøtet

-Innkalling skjer på samme måte som til planleggingsmøtet. Benytt også lokal radio og aviser.

-Velg ordstyrer og referent for stiftelsesmøtet.

-Presenter det dere fikk frem på planleggingsmøtet, vedtektene samt kandidatene til styret. Avhold valg og vedta vedtekter. Dette skrives ned i ett stiftelsesdokument. Klubben er dermed stiftet og kan registreres i frivillighetsregisteret. Det må til om dere ønsker å opprette bankkonto og motta grasrotmidler der det er aktuelt. Det gjøres ganske enkelt og gratis hos Brønnøysundsregistrene. Les gjerne denne før du registrerer din klubb.

Lykke til og ta kontakt med oss i SKFR om det er noe du lurer på.