Nyheter

 

23.01.2015: Lensmann på sikkerheten løs

Nilsson og Friberg fra politiet i Dalarna

Nilsson og Friberg fra politiet i Dalarna er godt fornøyde med at promillekjøringen er redusert betraktelig, og det er veldig viktig med tanke på at alkohol er den største årsaken til alvorlige ulykker med snøscooter.

Lensmann Nils Roger Duna i Flatanger er i følge Adresseavisen 23. jan en av dem som kjenner best til konsekvensene av økt scootertrafikk. Det høres vel og bra ut helt til vi leser påstandene.

Først av alt så har journalistens valg av overskrift avslørt hvilken side av saken han befinner seg. Bare de mest ihuga snøscootermotstanderne får seg til å skrive frislipp. De fleste har nemlig tatt innover seg hva saken egentlig dreier seg om. Duna sier saken er preget av en unyansert debatt, men selv velger han å kalle kommunenes mulighet til å fastsette merkede snøscooterløyper etter strenge nasjonale retningslinjer, og kun med grunneiers samtykke, for frislipp. Dét er unyansert det Duna. Til og med Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken unngikk å bruke ordet frislipp da lokallaget på Røros inviterte til folkemøte om snøscooter sist mandag.

Nils Roger Duna påstår at løyper uten tvil vil generere nye utfordringer og viser til dødsulykker i Sverige og Canada, og at storparten av disse skyldtes promillekjøring. Ja, det var et stort problem med alkoholpåvirket kjøring i Sverige frem til vinteren 05/06, men hva har skjedd etter det? Skjønner at Duna ikke tar det med i sine betraktninger, for positive trender passet vel ikke inn i hans fremstilling. Det har vært mye fokus på dette med kjøring i påvirket tilstand samt at føreropplæringen i Sverige har blitt bedre. Alle nyere undersøkelser viser at holdningen til kjøring med snøscooter i fylla har blitt bedre og spesielt hyggelig er det at de flinkeste i klassen er ungdommen. Om noen lurer på om dette har noe effekt på ulykker kan vi se på de ferskeste tallene. Antall dødsulykker i året med snøscooter i Sverige har minket drastisk og i fjor hadde de 6. Det er selvfølgelig 6 for mange, men i Norge hadde vi 9. Med andre ord 50% flere dødsulykker med under halvparten antall snøscootere. Hva er det de har i Sverige som vi mangler i Norge? Jo, snøscooterløyper. Ingen av dødsulykkene, verken i Norge eller Sverige, var på løyper. Løyper sparer liv, og det vil visst lensmannen unngå.

Han sier at man tror at politiet som kontrollregime er ute i marka hele tiden. Nei, ingen tror det. Og nettopp derfor er det viktig å få til et regime som fungerer bedre enn det vi har i dag. Hva sier nabokommunene til de forsøkskommunene som har hatt løyper i 13 år? De ønsker seg samme ordning for kjøringen blir kanalisert og selvjustisen blant snøscooterkjørerne fungerer som det beste kontrollorganet. Folk er redde for at løypene, som spiller en viktig rolle for manges fritid og bolyst, skal forsvinne ved mye tullkjøring.

Den totale snøscootertrafikken vil øke med løyper. Det sier også NINA i sin rapport fra forsøket. Det gjør den på lik linje med at biltrafikken øker når vi får bedre utbygde veier. Men når ulykkene går ned og kjøring i sårbare områder reduseres er det mildt sagt merkelig at en tidligere miljøkoordinator hos politiet motsetter seg forslaget. Snøscootersalget i Norge økte med 46% fra 2002-12, på tross av nordens mest restriktive lovverk. Turistforeningens bestillingsverk fra Vista Analyse spår 150.000 snøscootere i 2053, selv uten lovendring. Med 9 dødsulykker på 76.000 snøscootere uten løyper i dag frykter vi fremtiden om vi skulle få dobbelt så mange kjøretøy, fortsatt uten løyper å ferdes i.

Duna kritiserer andre for å komme med mye synsing. Selv kommer han med følgende påstander: Han mener at flere scooterløyper og leder vil føre til at den ulovlige kjøringen flyttes fra innmarka til utmarka. Og at Allerede i dag er det mange som stikker av fra kontroller og har liten forståelse og respekt for loven. Er ikke dette synsing bør det legges frem noen dokumenter som kan bekrefte utspillet til lensmannen.

Vi i Snøscooterklubbenes Fellesråd har vært mye i kontakt med den svenske polisen for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg. Nils Roger Duna er hjertelig velkommen med på vårt neste møte med dem. Han vil bli gledelig overrasket om det er færre antall ulykker han ønsker.

20.01.2015:

Folkemøte og paneldebatt om ny snøscooterlov!

Hvor: Scandic Hell Hotell, Stjørdal

Når: Fredag 13. februar kl 18.00 – 20.00

Les mer om dette under ARRANGEMENT