Nyheter

05.12.2013: Fylkesordfører med virkelighetsbeskrivelse

IMG_0198På Turistforeningens facebooksider er det en storm av utmeldinger og reaksjoner mot DNT’s ensporede debatt og Oslo-styrte agenda for å motarbeide norske kommuners ønske om lokal tilrettelegging av sikker og hensynsfull utnyttelse av naturområdene. En av de som tar til orde for en mer nyansert tilnærmelse er fylkesordfører i aust-agder, Bjørgulv Sverdrup Lund (bildet), som skriver:

 

«Stillhet er viktig for oss alle – når vi ønsker det. Og jeg kan forstå at for hun eller han som har valgt å bosette seg på Grünerløkka, med trikkeskinner utenfor døra, roping i gatene, blinkende trafikklys med pipeintervall for gående… ja, alle de lydene som inngår i, tilhører, definerer og særpreger en by – så er det viktig med stillhet.

Noen av oss har valgt å bosette oss i stillheten. Mulig det gir et mer nyansert syn på stillhet. Mulig at det er det som gir meg grunnlag for å undre – er det virkelig ikke plass til både stillhet og motorferdsel i regulerte løyper i Norge?

Jeg tør påstå at jeg går langt mer enn snittnordmannen uti naturen. Det være seg til fots, eller vinterstid på truger eller fjellski. Som regel sammen med våre to hunder. Ingen andre. Jeg møter faktisk ingen. Når jeg bakser og puster meg oppover herlige snøtunge vierlier, så hører jeg ingenting annet enn mitt eget hjerte som banker, herjer og slår for å drive en altfor stor innpakning til topps.

Inni nasjonalt villreinområde på Setesdal Austhei møter jeg mine naboer fra bygda jeg tilhører. Jeg ser ikke ivrige familier fra DNT, ikke miljøentusiaster fra Grünerløkka. Ikke engang humørfylte venndøler møter jeg! Så jeg kan ikke fri meg, hvor er dere? Alle dere 30.000 som har signert på oppropet mot at lokaldemokratiet skal bestemme om – og eventuelt hvor – skuterentusiastene skal få kjøre? For det blir ikke rekreasjonskjøring i nasjonalt villreinområde. Og det er stort, sammen med verneområdet dekker det nok over 70 % av min kommune. Rekreasjonsløypene blir i definerte områder avklart gjennom regional planprosess kalt Heiplanen.

De fleste av oss har vært i fly over vårt fantastiske land. Har dere tittet ned? Har dere tittet ned og tenkt; hvor er menneskene hen? Hvor er byene?

Selvsagt er bildet nyansert også på arealbruk. Men mitt poeng er at det er møtet mellom motorferdsel og turgåer som gir konflikt. Og det er når lokalt sjølstyre håndterer arealbruken og definerer hvor motorferdsel lovlig kan være, at vi løser denne konflikten. For det er nok areal til å løse dette – og jeg tror DNT også bør tenke seg om.

For selv om det er arealer til oss alle, så er ikke et vedlegg med 30.000 signeringer noe godt dokument å ta med seg til nye grunneiere for å etablere turløyper. Når jeg som grunneier leser oppropet fra DNT m.fl. mot regulert motorferdsel så slår det meg; nei, jeg tror ikke jeg vil ha noen turistløype over eiendommen min. Jeg vil heller ha ro og fred.

Denne type handlinger tjener verken stillheten, skigåere eller skuterentusiaster. Vi er tjent med å regulere løyper som hindrer konflikter mellom stillhet og motorferdsel! I Valle stiller kommunen med gratis kontorplass og store økonomiske bidrag for at Turistforeningen med tilhold i Kristiansand skal etablere en prosjektstilling for å utvikle aktiviteten i regionen.

I slike situasjoner er det viktig med respektfull dialog. Det er plass til både stillhet og motorferdsel. Vår nye miljøvernminister Tine Sundtoft vet det, og tar det lokale sjølstyret på alvor. Etter 8 år med rødgrønt styre hilser jeg det hjertelig velkommen. Det var på tide nå, Tine :)!

 

04.12.2013: Ensidig dekning i Oslo-media

ScooterNorgeDen pågående debatten om ja eller nei til lokalstyrt snøscooterkjøring i norske kommuner vekker sterke følelser i begge leire. Meningene er ulike og det er greit, det som ikke er greit er bl.a VG og Aftenpostens ensidige dekning av saken. Heldigvis har vi magasiner som deler vår frustrasjon. Scooternorge har skrevet denne kommentaren til den pågående kampanjen. Som forøvrig er blåst opp og ut av alle proporsjoner.

26.11.2013: Har DNT enerett på friluftsliv?

Det gikk ikke lang tid fra den nye regjeringen sendte pressemelding om å utvide de rødgrønnes forsøk til å gjelde alle de drøyt hundre kommunene som hadde søkt, før Den Norske Turistforening erklærte krig.

Vi i SKFR ønsker i utgangspunktet en permanent lovendring som gir alle kommuner som ønsker det muligheten til å etablere snøscooterløyper innenfor sine grenser. Den nye regjeringen har sagt at det skal de få til, og denne utvidede forsøksordningen må sees på som en mellomløsning for å komme fortere i gang. I utgangspunktet var det 40 kommuner som skulle få denne muligheten pluss at grensekommuner skulle få etablere tilslutningsløyper til Svensk løypenett. Dette kunne i ytterste konsekvens gitt snøscooterløyper i ca 70 kommuner tilsammen om ingen av de 40 forsøkskommunene var grensekommuner.

Nå har regjeringen bestemt at drøyt hundre kommuner skal få denne muligheten. DNT roper høyt i gangene og bruker alle sparepengene sine på kampanjer for å få stoppet en naturlig konklusjon av mange års forsøk og erfaringer. Argumentene flakker vilt mellom folkehelse, støy og villmannskjøring over alle hauger. Alle som har et snev av innblikk i hvordan snøscootertrafikken fortoner seg i etablerte, godt merkede løyper vet at DNT snakker tøv. På spørsmål om de ikke driver dobbeltmoralisme med tanke på sin egen snøscooterbruk er svarene alltid en regle om at -det er nyttekjøring og den er de for i regulerte former. DNT skal få bruke snøscooter til sine formål og vi som bor i distriktene skal få bruke snøscooteren til å lete etter dem om det blir ruskete vær. Utover det skal vi være ute av syne og være stille. Lokalbefolkningen må være stille slik at DNTs medlemmer får ro og fred. Det kan vi innfri, selv med snøscooterløyper. Vi ønsker løyper i områder hvor vi ikke forstyrrer folk som går på ski. Det er snakk om løyper regulert av kommunene selv etter plan- og bygningsloven. Det vil ligge nasjonale føringer i bånn og det kommer til å bli et omfattende arbeid for å få de godkjent. Dette er et system laget av styresmaktene for at alle interesser skal bli hørt å ha lik innflytelse. Nå får vi i scooterklubbene slengt i trynet at vi skal være så mye bedre organisert en andre interesser. Både DNT og FRIFO har vist oss det motsatte i sin propaganda mot «frislipp» som de konsekvent kaller ordningen med kommunalt sjølstyre.

017De er dyktige i DNT til å lage vrangforestillinger om hva dette egentlig dreier seg om. Det kan skyldes den store oppslutningen de har, for folk liker å være på tur, og folk liker DNT. Uproblematisk i utgangspunktet, men når noen har så stor oppslutning og velger å bruke det til å svartmale alt som ikke har med det tradisjonelle friluftslivet å gjøre, da blir det respektløst. DNT mener at det de står for er det riktige friluftsliv. Det er en etnosentrisk holdning som absolutt ikke alle medlemmer i DNT har, men landstyrevedtaket fra 2010 er fortsatt gjeldende og det brukes for alt det er verdt. Med millionoverføringer fra norske skattebetaleres penger er det ikke vanskelig å bygge troverdighet.

Hvorfor kan det ikke aksepteres andre former for friluftsliv? Hvorfor kan vi ikke tilgodese noen områder til løyper for rekrasjonskjøring med snøscooter? DNT utfordres til å komme å se på våre løypeforslag så de kan fortelle oss hvorfor i all verden vi ikke kan kjøre der.

Snøscooterklubbenes Fellesråd