Nyheter

03.10.2013: En gledens dag for scooterfolket!

012I dag varslet kommende statsminister Erna Solberg (H) og regjeringssamarbeidspartner Siv Jensen (FrP) at det blir lokal forvaltning av snøscooterløyper. 

I det de første snøfillene har begynt å lagt seg på de høyeste toppene kom nyheten snøscooterentusiaster har ventet på i mange år. Helt siden lov om motorferdsel i utmark trådde i kraft i 1978 har det vært en drakamp mellom lokale oppfatninger om at kommunene fint kan regulere snøscooterkjøring selv, og de sentrale myndigheter sin manglende vilje til å gi kommunene denne forvaltningen. Nå ser det ut til at den kommende regjeringen med støtte fra Krf og Sp vil endre motorferdselloven slik at kommunene gjennom plan- og bygningsloven kan regulere løyper for snøscooterkjøring. Dette vil gi mange distriktskommuner et løft både med tanke på bolyst og for turistnæringen.

Det vil selvfølgelig ligge nasjonale føringer i bånn og det vil aldri bli snakk om noe «fritt frem». Her blir det en viktig oppgave for de lokale snøscooterklubbene i samarbeid med kommune og grunneiere om å finne ut av de beste løypealternativene og driften av disse. Informasjon om sikkerhet og viktigheten med å følge regelverket bør publiseres samtidig med etablering av løyper.

Det har ikke kommet fram hva som skjer med de rødgrønnes forsøk der over 100 kommuner søkte om å bli med. Ingen kommuner er valgt ut ennå og vi regner med hele ordningen blir avviklet. Den varslede lovendringen vil gi samtlige av landets kommuner den samme muligheten til å opprette løyper for snøscooterkjøring. Det har vært mye fram og tilbake det siste året, nå tør vi endelig slippe jubelen løs.

Snøscooterklubbenes Fellesråd

 

12.09.2013: FRIFO advarer mot kjøp av hytter

I en pressemelding advarer FRIFO mot å kjøpe hytte i de kommunene som har søkt om deltakelse i den nye prøveordningen. Vi kunne ikke la det stå uten kommentar:

Fordommer og myter styrer FRIFO023

Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO har sendt ut en pressemelding der de advarer folk mot å kjøpe hytte i de 100 kommunene som så langt har søkt om å få legge ut noen snøscooterløyper som del av en forsøksordning.

Debatten burde ikke få dreie seg om hvor byfolket bør kjøpe hytte. Snarere dreier debatten seg om byfolket og sentrale statsorganer skal bestemme over hodet på dem som bor i kommunene. FRIFO bygger på en forutsetning om at folk i kommunene ikke vet sitt eget beste og må styres av folk som neppe har vært der engang.

Så stor er forakten at de åpenbart ikke har lest søknadene til kommunene som har søkt. Hvis de hadde gjort det, ville de se at kommunene er meget opptatt av å legge løyper der det hverken skader hytteliv eller andre interesser, de fleste kommunenes søknader forklarer hvordan dette kan skje. Det kan de gjøre for de kjenner kommunen, FRIFO kjenner dem ikke.

Snøscooterklubbenes Fellesråd håper at Stortinget lytter på dem som har lokalkunnskap fremfor å høre på dem som styres av fordommer. Det hevdes fra FRIFO at hver enkelt kommune tenker bare på seg selv. Det er merkelig å kritisere kommunene for at de ønsker å forvalte egne arealer. De fleste søknadene varsler at de ønsker et samarbeid med nabokommunene og på den måten vil vi få en helhetlig og god forvaltning av dette. Det er enklere å etablere skånsomme snøscooterløyper i samarbeid med flere kommuner mot at hver enkelt kommune skal ha hver sin løype. Dette vil ikke gjøre beslag på det meste av uberørt natur i Norge slik FRIFO antyder i sin pressemelding.

Det er riktig som FRIFO sier at tallet på 40 kommuner blir for lite. Dette har vi pekt på lenge, men Senterpartiet som har æren for at tallet ble presset opp til 40, har sagt de trodde at dette ville holde. Nå som dette ikke holder, bør det skapes rom for å få med de øvrige drøyt 60 også. Men aller helst håper vi flertallet i den kommende regjeringen følger valgprogrammene sine og åpner for at kommunene som vil, kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter.

Det er åpenbart at kommunene over en bred politisk skala av ordførere mener at deres kommuner har plass til dem som vil nyte naturen på en litt annen måte enn FRIFO liker. Du skal ha enten høy selvtillit eller dårlig selvinnsikt for å sende pressemelding om at bare du vet best, selv i kommuner hvor du ikke har vært.

Snøscooterklubbenes Fellesråd

30.08.2013: SKFR politianmeldt av FRIFO

politiIdag fikk vi vite at Snøscooterklubbenes Fellesråd var politianmeldt av FRIFO på grunn av en kommentar på vår facebookside. Anmeldelsen tar vi med knusende ro, men vi er ikke mindre forundret av den grunn.

Det ville vært forståelig om vi hadde skrevet stygge ting om noen eller kommet med usannheter, men i dette tilfelle var det en tredjepart som hadde en useriøs kommentar som vi valgte å svare på fremfor å slette. Det siste hadde nok vært den enkleste løsningen, men vi ønsker å møte slike utbrudd med seriøsitet for å spore debatten inn på et saklig nivå. Vi mener det er en ryddig måte for å vise medlemmer på siden at vi ikke ønsker trusler og trakassering. Det gjorde vi også denne gangen. Noen i FRIFO fant denne måten å møte «bråkmakere» på, så uakseptabel at de mente en politianmeldelse var på sin plass. De gikk så langt som å hevde at vi ikke tok avstand fra å henge Fylkesmannen.

Også tidligere angrepet meningsytrere

FRIFO står for Friluftslivets fellesorganisasjon og ble stiftet i 1989. De er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i landet, deriblant Den Norske Turistforening, 4H, Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforening for å nevne noen. Med andre ord en stor organisasjon som i likhet med oss jobber for å tilrettelegge for økt friluftsliv for alle. De har også tidligere angrepet meningstyrere og det må de gjerne fortsette med. Litt problematisk ble det for noen medlemmer i organisasjonen da oppropet mot motorferdsel ble publisert, mange var for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i tillegg til å være glad i skiturer, jakt og fiske. Noe som helt fint går an å kombinere.

Sakens kjerne

Det var under vårt innlegg som kritiserte fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Oppland at kommentaren om å «føre fylkesmennene til galgen» ble skrevet. Vi hadde håpet på et oppslag om fylkesmennenes rolle i systemet og hvorfor det er problematisk at 2 av dem velger å gå mot regjeringens politikk fremfor å komme med en nyansert uttalelse om de varslede endringene. Dessverre ble det fokus på FRIFO sitt desperate forsøk på sverting av noen de anser som sine motstander, nemlig oss.

Det er engang slik at Fylkesmannen er statens forlengede arm utover landet for å se til at regjeringen og stortingets beslutninger blir fulgt opp og at dette skjer på en rettferdig måte. Vi bemerket at fylkesmennene sine uttalelser gikk på at regjeringen tar feil og signaliserer at dette ikke vil bli forvaltet etter intensjonene. Dette kan forståelig nok provosere, men gir på ingen måte rett til å komme med trusler. Nå kan det hende at jeg ber noen dra «dit pepper`n gror» uten å mene at vedkommende skal dra til en plass hvor det vokser veldig mye pepper. Det er bare en formulering på at jeg er uenig i det denne personen sier. Det kan være at vedkommende her ikke mener det bokstavelig å føre noen til galgen, men kanskje kalle saksbehandler inn på teppet. Det bør uansett være en sak mellom den som skrev og de som ble omtalt.

Snøscooterklubbenes Fellesråd