Ny runde med SKFR løypefond
Uncategorized
Ny runde med SKFR løypefond

Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) ønsker å bistå klubber med faglig og økonomisk hjelp i arbeidet med snøscooterløyper.

Vi inviterer derfor snøscooterklubber i Norge til å sende en søknad for å delta i vårt prosjekt. Søknaden må inneholde en kort oppsummering av problemstilling og hva dere ønsker støtte til.

Snåsa Snøscooterklubb fikk i fjor støtte til bru, de laget en flott video fra prosjektet som dere kan se HER

Støtten kan være i form av tilskudd, hjelp til faglige utredninger og/eller inngåelse av avtaler og utforming av løypeplanforslag til nyetablering eller utvidelse av løypenett etc.

Dette er tiltenkt klubber som på en eller annen måte sliter med å etablere trygge snøscooterløyper i sin kommune. Vi vet at det kan være tungt både økonomisk og taktisk for å få prosessene til å ende opp med åpne løyper.

Våre kriterier til klubber som søker:

-En aktiv lokal snøscooterklubb med ordnet økonomi (dvs har eget foreningsregnskap som føres og kontrolleres internt etter vanlig foreningsskikk)

-Har et fungerende styre og at klubben er medlem i SKFR

-Har et overbevisende fokus på betydningen av at et løypenett krever et aktivt arbeid med selvjustis, fokus på at snøscooterbruk ikke skal skade natur- og friluftsliv og samarbeid med politiet og SNO om respekt for regelverket.

-Inngår et samarbeid med kommunen og berørte grunneiere, samt andre interesser, slikt som utgjør nødvendige deler av en prosess for etablering eller utvidelse av løypenett. Fondet kan ikke brukes til å være eneste finansiering av løyper og bør fortrinnsvis brukes der andre enn fondets midler står for hoveddelen av finansieringen eller det faktiske arbeid.

-Det må være et tildelingskrav at det underveis i en løypeplanleggingsprosess gjøres rede for bruken av alle midler og resultatene av arbeidet (milepæler). Hvis fremdriften stopper opp, må årsaken til dette analyseres og stopp i tildelingen av midler vurderes.

Søknadsskjema sendes til post@skfr.no innen 17. mai 2020

Søknadsskjema

prev
next
Close