Om oss

Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Konstituerende landsmøte på Gardermoen 28. Juni 2014 valgte landstyre og satte kursen videre for fellesrådet.

Vi har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring. Finn din klubb i oversiktskartet eller kontakt oss om din klubb mangler eller har feil opplysninger.  Du kan også finne råd om hvordan du starter ny klubb. I tillegg håper vi å være til hjelp for lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sin kommune.

Landstyret i Snøscooterklubbenes Fellesråd – valgt av landsmøte 11.06.16

IMG_0556[1]Erik Kirkvold – mob: 977 11 626 – mail:erik.kirkvold@gmail.com 

Erik (34) kommer fra Tydal hvor han jobber som tømrer. Han sitter som styremedlem i Tydal Snøscooterklubb og er styreleder i SKFR.

FuranKnut Ivar Furan – mob: 907 77 708 – mail:kifuran@online.no

Knut Ivar (54) fra Selbu er maskinfører og leder i Selbu Snøscooterklubb. Han var en av initiativtakerne til etableringen av SKFR og sitter som styremedlem.

 

Senterpartiet Landsm¯te 2007Inger Masternes – mob: 452 53 068 – mail:inger.masternes@live.no

Inger (67) bor i Lakselv og har vært sekretær i Porsanger Snøscooterforening. Hun er nå sekretær i landsstyret i SKFR.

 

Frode Eyolf Rydningen – mob: 466 67 999 – mail:froderydning@gmail.com

Frode (43) er bosatt i Storfjord i Troms og jobber offshore for Equinor. Han driver nettstedet snøscooterløyper.no og jobber også som snøscooterguide i Finland. Frode er valgt som nestleder i SKFR

photo2Roar Nilsen – mob: 913 96 420 – mail:roarnils@gmail.com

Roar (41) eier og er selger hos Tynset Bil og MC As. Han er leder i Tynset og Alvdal Snøscooterforening og Kasserer i SKFR

 

Foto Øyan 29 01 1960Frode Øyan – mob: 975 73 212 – mail:frode@hamfrys.no

Frode (57) er styremedlem i Hammerfest/Kvalsund Snøscooterforening og bosatt i Hammerfest. Han er valgt inn som varamedlem i SKFR.

 

SONY DSCIngar Ulberg – mob: 483 05 011 –                     mail:ing-ulb@online.no

Ingar (32) er fra Sigdal hvor han driver eget murerfirma. Han er i tillegg til vara i SKFR også styremedlem i Sigdal Snøscooterklubb.

 

 

Vedtekter for Snøscooterklubbenes Fellesråd

Vedtektene endret sist av landsmøte 28.6.2014

Navnet skal være Snøscooterklubbenes Fellesråd, en selveiende forening.

§1. Formål:

Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR) skal være en samlende forening for landets snøscooterklubber. Vi skal arbeide for å bedre snøcooterkjørernes vilkår. Vi skal samle erfaring og kompetanse som vi kan videreformidle til medlemsklubbene. SKFR skal ha fokus på sikkerhet tilknyttet snøscooterløyper og bidra til gode holdninger blant snøscooterkjørere.

§2. Landsmøte og Landsstyret:

Landsmøtet er rådets høyeste myndighet og avholdes annethvert år. Der behandles årsrapport, regnskap, budsjett, valg av landsstyre og det settes medlemskontingent.

Alle medlemsklubber har rett til å stille med 1 landsmøtedelegat med stemmerett. Klubber med over 200 medlemmer kan stille med 2. Alle som er medlem gjennom sin lokale klubb, eller som enkeltperson, kan stille som observatører med talerett på landsmøte.

Landsmøte kan delegere oppgaver til landstyret.

§3. Medlemskap:

Alle snøscooterklubber som vil kan bli medlem. Innmelding skjer ved innbetaling av medlemskontingent som settes av landsmøtet. Det er også anledning til å tegne seg som støttemedlem/enkeltmedlemskap. Klubber eller enkeltpersoner som motarbeider foreningens formål kan av et enstemmig landstyre bli ekskludert. Ekskluderingen må fremlegges førstkommende landsmøte for godkjenning eller oppheving.

§4. Valg

Landsmøtet velger leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 vararepresentanter til et landstyre for SKFR. Det skal også velges 2 revisorer. Landstyret konstituerer selv kasserer, sekretær og styremedlem. Valgperioden er 4 år

§5. Vedtekter:

Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall.

§6. Avvikling:

Rådet kan avvikles på medlemsmøte med 2/3 flertall og der over halvparten av alle medlemmer er til stede. Eventuelle midler anvendes etter vedtak av samme medlemsmøte.