Følger dispensasjon snøscooter eller fører?
Uncategorized
Følger dispensasjon snøscooter eller fører?

Presisering – krav om registreringsnummer i skjema «søknad om dispensasjon».

Det skal ikke ha noe å si hvilken snøscooter du bruker under dispensasjonskjøring

Snøscooterklubbenes fellesråd har tatt opp en sak mot Miljødirektoratet angående praksis vedrørende søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark – der det i mange benyttede skjema og praksis står at reg.nr må oppgis.

Dette kravet blir vanskelig i kommuner med lang tid mellom møtene hvor dispensasjoner behandles og man f.eks bytter snøscooter – eller egen snøscooter havarerer og man trenge låne seg en annen snøscooter. Da er i praksis dispensasjonen ugyldig.

Vi har satt spørsmålstegn ved denne praksisen, og fått bekreftet at bla. Fylkesmenn har veiledet kommunene om dette påståtte kravet – men de har i praksis villedet…

Det er personen som søker som innvilges dispensasjon – med en viss type kjøretøy. Type kjøretøy skal inngå i søknaden – men om Per Hansen benytter snøscooter A eller snøscooter B har ingen praktisk betydning hverken for formålet, kjøringen eller behandlingen av dispensasjonen. Miljødirektoratet har også forespurt Statens Naturoppsyn SNO – og de ser heller ingen grunn vedrørende deres kontrollvirksomhet til at reg.nr skal påføres. Reg.nr skal kun påføres dersom det i enkeltsaker er hensiktsmessig. Dette har det stått i veiledningen til skjema – men enten har ikke kommunene hatt tilgang til veiledningen (lik oss), eller så har de dessverre stolt på at veiledningen fra fylkesmannen har vært korrekt uten å sjekke selv.

Dette er bare ett eksempel på at byråkrater lager skjema/krav uten nødvendig grunnlag for de krav som settes. Og, dessverre har det ikke vært noen som har turt sette spørsmålstegn ved disse. Når i tillegg fylkesmannen feilinformerer kommunen om hva som er krav eller ikke – er kaoset komplett. Noen må holde byråkratiet i ørene – sjekke gyldigheten og fornuften til de krav de setter, og deres tolkning av lover og forskrifter.

Hele svaret kan dere finne her: Svar fra MD

 

prev
next
Close