Møte med Samferdselsdepartementet
post
Møte med Samferdselsdepartementet

Møte med Samferdselsdepartementet

Statsekretær Tommy Skjervold nummer 2 fra høyre sammen med delegater fra SKFR og ALF

Forrige uke var vi sammen med Alpinanleggenes Landsforening ALF og NHO Reiseliv i møte med Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet og 2 representanter fra Veidirektoratet.

Vi hadde en felles agenda med møtet som var å rydde opp i det at utenlandske statsborgere ikke har anledning til å ta norsk førerkort klasse S. I 2016 laget regjeringen en løsning for våre svenske naboer. Vi håper på en løsning som i alle fall sikrer gjensidig anerkjennelse av hverandres førerrett for snøscooter mellom Norge og Finland i og med at løypene går på tvers av landegrensene.

I tillegg fikk vi presisert at tilbudet med øvingsområder er alt for dårlig i Norge. De kommuner som ønsker det, og har plass, bør få klapp på skuldra hvis de oppretter øvingsområder og ikke bli møtt med motstand. Skal vi ha en fornuftig snøscooteropplæring må det være egnede områder og nok områder så ikke ungdommene må reise fryktelig langt for å få den obligatoriske opplæringen.

Vi løftet også vårt ønske om at skilt i snøscooterløyper burde ligne mer på våre mer kjente veiskilt. Det kan nok bli en lengre prosess enn å få gjennomslag for de 2 første problemstillingene.


Vi takker uansett statssekretæren og Veidirektoratet for et hyggelig møte og ønsker de lykke til i arbeidet med å gjøre regelverket mer forståelig for folk flest.

prev
next

Leave a Comment

Close