Stortingsvalget 2021
Uncategorized
Stortingsvalget 2021

Nå kan du se hva stortingskandidatene i ditt fylke mener om snøscooter

Snøscooterklubbenes Fellesråd – SKFR har sammen med SIF sendt ut en spørreundersøkelse til alle 1. og

2. kandidater i hver valgkrets, med snøscooter-politiske spørsmål.

Vi har satt opp en enkel oversikt pr. valgkrets som viser hvordan kandidatene har svart

Grønn betyr at de er enige med våre utsagn, gult betyr at de ikke har noen mening og rødt betyr at de er uenige.
De kandidatene som ikke har tatt seg bryet med å svare oss, står i grått som ubesvart.

Klikk på din valgkrets under og se hva de ulike kandidatene har svart – Godt valg!

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

prev
next
Close