Nyheter

28.11.2016: Miljødirektoratet har brukt feil tall om snøscooterstøy

023-Ga kommunene 10 ganger for strenge krav

Miljødirektoratet overprøvde vedtatte støysoner for snøscooterløyper og definerte grensene ti ganger strengere enn politisk vedtatte krav. Det har skapt unødvendig store problemer for flere kommuner.

Flere kommuner har gitt opp å lage snøscooterløyper på grunn av en svært streng støyveileder utarbeidet av Miljødirektoratet. Men nå viser det seg at veilederen ikke følger verdiene som er politisk vedtatt av Klima- og Miljødepartementet, med bakgrunn i SINTEFs målinger og anbefalinger.

Feil verdier

arvel

Arve Lønnum, sekretær i SIF

– Miljødirektoratet hevder veilederen bygger på SINTEFS målinger og anbefalinger, men det er feil. Miljødirektoratets veileder om snøscooterstøy har innført helt andre verdier enn de som er politisk vedtatt av departementet. Det fører til at løyper må holdes 10 ganger lenger unna f.eks. bebyggelse og aktiviteter, enn det som følger av støyveilederen som brukes over alt ellers i slike saker, sier sekretær i SIF, Arve Lønnum.

– Alle kommuner og fylkesmenn har fulgt veilederen som er misvisende. En rekke kommuner har fått problemer med å lage løyper. Noen har gitt opp på grunn av de strenge kravene. Nå viser det seg at alt var basert på misforståelser, eller at noen bakveien smuglet inn mye, mye strengere krav enn det politisk vedtatte, sier Lønnum.

Må få konsekvenser

janf

Jan H. Fredriksen (FrP)

SIF har tatt opp saken med Stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (FrP) fra Finnmark, som var saksordfører for friluftsmeldingen. Han reagerer sterkt på at miljødirektoratet har enten skjerpet eller misforstått SINTEFs målinger, slik at alle kommuner har måttet bruke hele 10 ganger strengere krav enn det er grunnlag for.

– Jeg vil ta dette opp med departementet og mener at dette må få konsekvenser for de ansvarlige. Det viktigste er nå, at fylkesmennene og kommunene får mer saklige tall å forholde seg til, og kan komme videre i sitt arbeid», sier Fredriksen, som iht tilbakemeldingen til SIF også vil be om bekreftelse fra departementet på at kravene straks blir endret til å stemme med SINTEFs henvisninger til Rundskriv T 1442 om støy i arealplanleggingen.

Forventer få konflikter

Snøscooterimportørene mener det nå er på tide å planlegge riktig. SINTEFs faktiske anbefalinger med basis i vedtatte regler må følges.

– Selv disse anbefalingene er egentlig for strenge, ettersom de baserer seg på eldre støymålinger med gamle modeller, ikke på scootere som SINTEF målte i 2015.  Det kommer stadig flere moderne scootere med lavere og lavere støynivå. Dette blir bedre og bedre, og konfliktene knyttet til løyper vil bli minimale fremover, sier SIFs sekretær, Arve Lønnum.

 

17.10.2016: Snøscooter ER friluftsliv

–  Kampen mot løgner, fordommer & fanatisme

StortingetStortinget skal vedta en stortingsmelding for friluftsliv. Derfor ble det holdt et seminar der også Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) var med – sammen med andre friluftsorganisasjoner. Der var vi lite velkommen. Fordommer fikk bred plass, fanatikerne var på hjemmebane. Heldigvis fikk vi være til stede og komme med motsvar.

Alle fikk presentere «sitt» friluftsliv. Norsk Friluftsliv tok seg i tillegg tid til å fortelle forsamlingen at Snøscooterklubbenes Fellesråd ikke hadde noe på dette seminaret å gjøre. Det var friluftsliv som var tema for dagen.
Norsk Friluftsliv består av både Røde Kors, Norges jeger og fiskeforbund, Turistforeningen, 4H med flere.

Hater scooter, båt helt ok
Vi har spurt oss selv et utall ganger hvor denne ekstreme motstanden til akkurat scooteren kommer fra. Det ble ekstra forsterket denne dagen da Norsk Kongelig Båtforbund også var til stede, men de gikk suverent ”fri” fra å være uønsket – og det av de samme naturelskere i disse organisasjonene. De som bedyrer at de sitter med fasiten på «det rette» friluftsliv.

Mangler logikk
Vi ønsker ikke konflikt mellom folkene bak ”Stille natur”-kampanjen og båtfolket, men vi vil hjelpe folk å få øynene opp for at det er ulike måter å utøve friluftsliv. Skal vi konkludere etter alle innleggene til alle organisasjonene, respekterer de aller fleste at det finnes alternative måter å utøve friluftsliv på – bare ikke scooter.

Fordommer i kø
Logo_SKFR_blaa-01I vårt innlegg redegjorde vi for forskjellen på frikjøring, scootercross, nyttekjøring og fritidskjøring i løyper. Kunnskap om ulike bruk er nødvendig for å diskutere og mene noe om scooterbruk. Ikke sjelden avslører de sterkeste motstanderne en total manglende kunnskap om nettopp dette. Argumentene baserer seg på fordommer og myter.

Forlot salen
Slik var det også på stortingsseminaret da styrelederen i Norsk Friluftsliv, Erling Lae, snakket om hvor forferdelig det var å flytte motorsporten ut i utmarka.
Hadde bare Erling Lae og speidersekretæren Heidi Furustøl tatt seg tid til å sitte lenge nok for å høre vårt innlegg, ville de kanskje lært seg forskjellene – og samtidig fått et innblikk i hva friluftsliv med scooter innebærer.
De forlot salen etter å ha brukt sluttappellene sine på å fortelle miljø og energikomiteen, og de andre tilhørerne, at scooterfolket ikke hører hjemme i det norske friluftsliv.

Selvsagt er scooterbruk friluftsliv (Tekst fortsetter under bildet)
IsfiskekonkDet viktigste var jo selvfølgelig ikke å overbevise scootermotstanderne, men at politikerne i komiteen fikk vårt innlegg med seg. Likevel – det er vel lite sannsynlig at vi får en stortingsmelding der scooterbruk blir anerkjent som en del av norsk friluftsliv.
Dette til tross for at kriteriene for friluftsliv er fysisk aktivitet og naturopplevelser. Der scorer vi høyt, men får likevel ikke innpass i det «gode selskap».

Heldigvis: Ja til løyper
Stortinget vedtok med bredt flertall en lovendring der kommuner selv kan etablere scooterløyper. Dette for å imøtekomme ønske om å videreutvikle friluftslivet lokalt i kommunene. Det naturlige ville være å følge opp dette ved å anerkjenne denne type friluftsliv også i en stortingsmelding.
Akkurat det kan bli for sterk kost for de folka vi har valgt inn på dette Storting.

Uansett –
det viktigste er at vi selv vet hva det gir av naturopplevelser
– og at vi sammen kjemper for at løypene blir flere og bedre for hvert år.

 

 

30.08.2016: SKFR blir å treffe på Dyrsku’n 2016!

Snøscooterklubbenes Fellesråd vil ha stand på årets Dyrsku’n 9.-11. september.

Stikk innom for å treffe oss, tegne medlemskap eller bare en hyggelig scooterprat. Dere finner oss ved det store ATV og snøscooterteltet sammen med magasinet ScooterNorge.

 

 

18.06.2016: Vel overstått landsmøte

cropped-Logo_SKFR_blaa-01-1280x905.jpgLandstyret var godt fornøyd med oppmøtet da Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR) avholdt sitt Landsmøtet i Drammen sist helg. 30 deltakere fra 14 ulike klubber, Statens Vegvesen, Snøscooterimportørenes forening og NVE sin snøskred- og isvarsling var til stede.
Den faglige delen tok for seg merking, sikkerhet, lovverk og lokale løsninger rundt etablering og drift av løyper. Mange spørsmål både fra erfarne og nystartede klubber ble besvart i tillegg til at nye spørsmål og utfordringer dukket opp.

Veileder for fysisk sikring og merking av snøscooterløyper

Kristian Øvernes fra Statens Vegvesen (SVV) presenterte hovedtrekkene i den nye veilederen som er laget sammen med Trygg Trafikk. SKFR har ved 2 anledninger kommet med innspill til innholdet og den skal nå snart trykkes og publiseres.

Veilederen gir anbefalinger hvordan fysisk sikring av løyper kan og bør gjøres. Det vil si at kommunene ikke plikter å følge annet enn forskriftens krav om at løypene skal merkes, men vi håper på sikt at de aller fleste lander på noe som kan bli en tilnærmet standard. Vi vil anbefale så langt det er mulig å benytte fast merking både med tanke på flerbruk av løyper til f.eks tur/sykkelstier på sommeren og at det forenkler arbeidet til den som drifter løypa. Impregnerte stolper med refleks og røde plastkryss er veldig godt synlig og sammen med skilt om snøscooterløype er de lett gjenkjennelig for snøscooterkjørere fra hele Norden.

Når det gjelder kryssing av offentlig vei og jernbane inneholder veilederen krav om hvordan det skal utføres.

Norsk lov beskytter trafikkskiltene vi er vant til å se langs veiene. Dette gjør at til eksempel stoppskilt ved krysningspunkt kan ha samme form og størrelse som vanlig stoppskilt, men ikke samme røde farge. Det er en norsk raritet som virker nesten umulig å få endret på så veilederen har gått for en blå og hvit farge på alle skilt. Skiltene i veilederen er godt synlig men vil samtidig ikke virke sjenerende i terrenget.

Se SVV sin presentasjon her

Her er veileder for snøscooterskilt

SNOFED – samarbeidspartneren i øst

Mikael fra SNOFED viser at antall dødsulykker går ned i Sverige

Mikael viser at antall dødsulykker går ned i Sverige

Generalsekreter i Sveriges snøscootereieres riksorganisasjon (SNOFED), Mikael Johansson, deltok sammen med Kjell Landén, viseordfører i samme forening som har 130 medlemsklubber. Mikael presenterte SNOFED som organisasjon og hva de jobbet med. Det godt innarbeidete løypenettet og frikjøringsområdene i Sverige er stadig under press selv om motstanden kanskje ikke er så tydelig som i Norge. Men ikke mindre er det viktig at klubbene har samlet seg i en sterk organisasjon som snakker snøscooterinteressenes sak. SNOFED har noe inntekt gjennom sin web-shop med skilter, ledkryss og annet utstyr. Den største inntektskilden er føreopplæring til snøscooter som de lokale klubbene kan tilby så lenge de har en godkjent instruktør. I Norge skjer denne opplæringen kun gjennom autoriserte trafikkskoler.

I et møte på Storlien i vinter fikk et samlet norsk og svensk scootermiljø beskjed om innstramminger i regelverket rundt grensepasseringer.  For å få godkjent passering med snøscooterløype måtte den gå via en betjent tollstasjon. Dette har SNOFED sjekket opp med høyeste hold i det svenske tollvesenet og heldigvis viser det seg at grensepasseringer fortsatt skal vær mulig som tidligere uten å gå via betjente tollstasjoner.

SOND står for Skoterområde Norra Dalarna og består av 6 lokale snøscooterklubber som tilsammen drifter 1600km med snøscooterløyper. De ulike klubbene har ansvaret for ”sine” løyper og det meste av arbeidet er dugnadstimer av medlemmer. De selger løypekort for 1.350.000 pr år og for inntektene har de investert i bandvogner, snøskutere, slodder og løypemaskin. Vi har tidligere fått se hvordan VÄSEK, et annet løypesamarbeid i Sverige, fungerer. De områdene som får til et samarbeid på løypedrift blir attraktive da snøscooterkjørere får tilgang til flere mil løype på et løypekort og økonomien tillater innvesteringer som gir godt preparerte løyper.

Se SNOFED sin presentasjon her

SOND’s hjemmeside

Porsanger Snøscooterforening

Landsmøtet fikk en presentasjon om Porsanger Snøscooterforening av leder Roy Myrheim. De arrangerer Norges største snøscootermesse med rundt 3000 besøkende. I tillegg har foreningen medlemsturer og hjelper til med finnmarksløpet og på andre arrangement i området. Dette gir dem god økonomi og muligheter til investeringer i forhold til løypedrifta.

Presentasjonene kan du se her

Skred- og isvarsling

IMG_0742Rune Engeset fra NVE presenterte skred- og isvarslingen. De har lenge jobbet inn mot skimiljøene men har i senere tid også fokusert på snøscooter. Dessverre har vi hatt alvorlige ulykker forbundet med snøskred og usikker is. Formålet med varslingen er å forebygge og bevisstgjøre alle som ferdes i fjell og på islagte vann om farene. Gjør dere kjent med begge varslingstjenestene og bidra gjerne med observasjoner som gjør at tjenesten blir enda bedre.

SKREDVARSLINGEN

ISVARSLINGEN

Se presentasjonen her

Sjekk også Varsom.no

Snøscooterløyper.no

IMG_0733

En ekstra takk til snøscooterløyper.no for skrivesaker til møtet

Frode Eyolf Rydningen står bak et nytt nettsted med informasjon om landets snøscooterløyper. Det er ikke bestandig like enkelt å finne kart samt beskrivelse av bruken til løypene rundt om i Norge. Denne siden skal gjøre informasjonen lettere tilgjengelig og samlet på et sted. For at siden skal være mest mulig oppdatert må klubbene/kommunene varsle om nye løyper samt når de åpner og stenger. På sikt tenker Frode at brukere kan legge inn informasjon selv slik at det til en hver tid er oppdatert informasjon om de enkelte løypene.

www.snøscooterløyper.no

Presentasjonen kan du se her

Juridiske og faglige spørsmål

Arve Lønnum er sekretær i Snøscooterimportørenes Forening og ga en kort beskrivelse på motorferdsellovens endringer og hvilke muligheter og begrensninger som gjelder i dag. Etter det fikk de fremmøtte ta opp hvilke utfordringer de hadde møtt i sine kommuner.

Hattfjelldal kommune hadde gjennom forsøksordningen en forenklet regulering av tilførselsløyper. Det er i mange tilfeller mer rasjonelt at folk får kjøre fra egen bolig eller hytte og frem til løypa, fremfor å lesse opp snøscooter på henger og kjøre bil til en stor parkeringsplass ved løypestart.

Nå kreves det like mye utredninger for tilførselsløyper som for andre løyper.  SKFR vil jobbe for at vi kan få en enklere behandling av tilførselsløyper som naturlig nok kun vil ha trafikk av bolig/hytteeier og besøkende.

Lønnum redegjorde for at kommuner som har hatt løyper før (Nord-Troms, Finnmark og prøvekommunene) skulle ganske enkelt bare gjør et vedtak om å videreføre eksisterende løyper. Vi vet at dette har blitt prøvd men at fylkesmannen har krevd omfattende utredninger. Det er veldig viktig å få klargjort hva som virkelig gjelder og at fylkesmennenes praksis følger lov, forskrift og lovgivers intensjoner med lovendringen.

Hemnes med 10 bud

IMG_0746

Jan Holmstrand

Hemnes kommune har årelang erfaringer med isfiskeløyper og har nå kommet i gang med åpne løyper for fritidskjøring. Hemnes snøscooterforening sin sekretær Jan Holmstrand har laget en veldig informativ rapport fra prosessen og samlet det sammen i ”10 bud” som kan være til nytte for mange. Vi fikk en flott gjennomgang fra Jan og det er tydelig at kommune og scooterforening har vært løsningsorientert i forhold til fylkesmannens mange innsigelser. Det er til inspirasjon for alle som stanger hodet i veggen i løpet av løypeplanleggingen.

Vi anbefaler å lese denne: Oppsummering av etableringen av løypenett i Hemnes kommune

 

FullSizeRender

Kevin Nordjordet

Nytt styremedlem

Av de 3 som var på valg tok 2 gjenvalg og vi fikk inn et nytt styremedlem fra Vinje i Telemark.

Kevin Nordjordet er 24 år, bor i Rauland og jobber ved Vierli skisenter. Vi ønsker han velkommen i styret og gleder oss til samarbeidet.

 

Oppsummering

Det er flott at så mange klubber fikk anledning til å delta på landsmøtet. Kontakter ble knyttet og erfaringer utvekslet. Vi gjør hverandre gode og står sterkere når vi i tiden som kommer skal prøve å legge press på lovgivere og forvaltere slik at snøscooterlovverket blir mer tilpasset kommunene, næringsaktører og snøscooterkjørernes ønsker.

I tillegg til faglig påfyll var helga en trivelig samling av hyggelige mennesker med felles interesse. Tusen takk til alle som deltok og bidro til at landsmøtet ble akkurat så matnyttig og hyggelig som vi hadde håpet på.

Det var gledelig å få bekreftet at svensker mest sannsynlig får kjøre snøscooter i Norge med sine førerbevis til vinteren og at det ikke blir noen ytterligere innskjerpinger i tollreglene i forhold til løyper som går over grensen.

Vi er nå 29 medlemsklubber og er ikke din klubb med i Snøscooterklubbenes Fellesråd ennå kan dere enkelt melde dere inn med DETTE SKJEMA

IMG_0754 IMG_0750 IMG_0735 IMG_0734

 

12.04.2016: Landsmøtet blir i Drammen

Velkommen til landsmøte

11. Juni 2016 i Drammen.

Møtet avholdes på Ambassadeur Hotel som ligger like ved togstasjonen

58 minutter fra Gardermoen med flytoget.

Hovedfokus under fagdelen blir sikkerhet, etablering og drift av snøscooterløyper

Priser:

Lunch lørdag:285,-

Overnatting m/frok. lørdag-søndag og 3-retters middag lørdag:985,-

Overnatting m/frok. fredag-søndag, lunch og 3-retters middag lørdag:1885,-

For påmelding eller spørsmål om landsmøtet mail: post@skfr.no eller ring 977 11 626.     PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 22.MAI

Vel møtt til en sosial og informativ helg i Drammen mvh Landsstyret

 

Program Lørdag 11. juni 2016

12.00-13.00:               Felles lunsj for de som ønsker det. (bestilles på forhånd 285,-)

13.00-13.40:               Veileder for fysisk sikring av snøscooterløyper

v/ Kristian Øvernes – Statens vegvesen

  • Merking
  • Skilt
  • Vedlikehold
  • Sjekklister

Informasjon om bruk av svensk førerbevis i Norge og andre spørsmål knyttet til førerkort, hjelmbruk, kryssing av vei m.m

13.50-14.30:               Snofed og SOND – Informasjon fra snøscootereiernes riksforbund i Sverige og hvordan SOND drifter sine 1600km med snøscooterløype i Norra Dalarna.

-Hva sier svenske tollmyndigheter om grensepassering med snøscooter?

v/Kjell Landén og Mikael Johansson

14.40-15.10:               Løypedrift i Porsanger – Driftsavtaler med kommunen, klubbens oppgaver og andre aktiviteter til trivsel og inntekt for klubben.

v/ Roy Myrheim, Leder Porsanger Snøscooterklubb

15.20-16.00:               NVE Snøskredvarsling og isvarsling. Snøscooterkjøring i skredutsatt terreng og over islagt vann. Info om varslingstjenesten og hvordan bruke den for tryggere ferdsel.

v/ Rune Engeset, snøskred- og isvarslingen

16.00-16.30:               Lov og forskrift – Muligheter og begrensninger.

Hvordan kan SKFR påvirke til ytterligere forbedringer av norsk snøscooterpolitikk?

Presentasjon: snøscooterløyper.no – Nytt informativt nettsted

17.00-18.30:               Landsmøte 2016:

-Valg av ordstyrer, referent og 2 stk til underskrivning av protokoll

-Årsmelding 2014-2015

-Vedtektsjustering, valgkomité og 1 revisor

-Regnskap og budsjett

-Valg

20.00:                          Festmiddag

 

27.02.2016: Nyhetsbrev Snøscooterklubbenes Fellesråd

I disse dager sender vi ut giro for medlemskap 2016 og vi håper så mange som mulig vil fortsette å støtte vårt arbeid for en god snøscooterpolitikk og være informasjonskanal for snøscooterentusiaster i Norge. Vi håper også dere oppfordrer dine scootervenner til å bli med så Snøscooterklubbenes Fellesråd kan vokse seg stadig større.

Vi er pr i dag 24 medlemsklubber med mellom 3000-3500 medlemmer.

Utfordrende grensekryssing med snøscooterstorlien

Det er inntrykket vi sitter igjen med etter at Snøscooterklubbenes Fellesråd deltok på 2 dagers møte på Storlien i Sverige sammen med Nationella Snøscooterrådet, Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og 2 representanter fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Nationella Snøscooterrådet i Sverige består av Sveriges Kommuner og Landsting, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Snøscooterorganisasjonene SNOFED og SSCO, Trafikverket og Transportstyrelsen. De jobber sammen for at ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.”

Det var interessant og lærerikt å se hvordan de med ulik innfallsvinkel klarer å enes om veldig mye. Dette er som at Miljødirektoratet og snøscooterentusiaster i Norge skal sitte ved samme bord og bli enige om felles uttalelser. Vi håper et slikt forum kan bli en realitet også i Norge. Gjennom dialog og gjensidig forståelse kan mange konflikter forebygges.

 

Nye regler fra 1. Mai

Underveis i møtet dukket det stadig opp utfordringer rundt grenseoverskridende snøscootertrafikk. Svensker kan ikke kjøre i Norge med sine førerbevis for snøscooter. For å ta det norske førerkortet for snøscooter må du være bosatt i Norge. Dette ble bekreftet av Vegdirektoratet underveis i møtet.

Det svenske tollvesenet kunne på sin side fortelle at grenseoverganger utenfor betjente tollstasjoner ble uaktuelt etter 1.mai. Dette var begrunnet med strengere EU-regler rundt grensekryssing fra såkalt tredje-land. I dette tilfelle Norge. Disse reglene er så på vidvanke at noen må reagere. Vi har friskt i minne finske myndigheters krav om depositum for merverdiavgift ved innførsel av snøscooter til Finland, selv for korte opphold. Det kravet ble opphevet etter 14 dager. Hvor raskt det går å rydde opp i de nevnte problemene vites ikke men vi tror og håper at fornuften vil råde.

 

Ulik praksis på hjelm og skilter

Som de fleste nå vet er det hjelmpåbud både i Sverige og Norge. I Norge tillater vi også alpinhjelm så lenge den er CE-merket. Dette er ikke tilfelle i Sverige men de har derimot kun krav til hjelm for de som sitter på snøscooteren. I Norge skal også passasjerer i slede ha hjelm.

I Norge ble det for noen år siden tillatt å feste registreringsskilt på siden av snøscooteren i stedet for i front. Dette gjelder ikke i Sverige. De har derimot tillatt en klistermerkevariant av skilter for å imøtekomme nye snøscooteres design.

Det gjelder å sette seg inn i de gjeldende reglene i det land du skal kjøre så slipper du noen ubehageligheter med tollvesen eller politi.

SKFR vil gjøre det vi kan for å framskynde en endring i toll og førerkortproblemene. Vi ønsker å krysse grensen til Sverige samt ha besøk av våre svenske venner uten for mye byråkrati.

 

Godt samarbeid med SNOFED

Snøscooterklubbenes Fellesråd har fra den spede begynnelse sett mye på hva som er gjort i Sverige i forhold til fritidskjøring med snøscooter. Som et ledd i dette har samarbeidet med Sverige snöskoterägares riksorganisasjon (SNOFED) vært veldig viktig. I sommer etablerte vi Scandinavian Snowmobile Associations som vil være det forumet hvor vi tar for oss felles utfordringer og aktiviteter med våre svenske venner.

Representanter fra vårt landstyre har ved 2 anledninger deltatt på SNOFED sine møter og vi håper de kan delta på vårt Landsmøte i sommer. Konstituerende Landsmøte i 2014 bestemte at SKFR sitt landsmøte skulle holdes annen hvert år, så nå i 2016 blir snøscooterklubber fra hele landet igjen samlet. Informasjon om tid og sted kommer.

 

Hva arbeider vi med?

I tillegg til utfordringene vi har sammen med Sverige er det nok å ta tak i på norsk side. Vi er ikke fornøyd med at kjøring på hele vannet og mulighet for utvidelse av sesong etter 5.mai bare skal gjelde kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Dette har vært praksis tidligere også hos kommuner sørover hvor det har vært isfiskeløyper og det er ingen fornuftig argumentasjon som sier at det trenger å være forskjell. Snøforhold og andre påvirkende faktorer endres ikke ved fylkesgrensene men har lokale variasjoner over hele landet. Dette er noe vi håper kan ryddes opp i gjennom forskriftsendring.

Miljødirektoratets støyveileder fikk vi ikke uttale oss om før utkastet ble omgjort til gjeldende veileder. Denne setter usannsynlige høye krav til avstander fra løype til andre interesser. Vi håper den kan revideres etter hvert som realiteten i hvor langt lyd bærer i terrenget kommer frem. Det er opplevelsen av støy som må gjelde og ikke teoretiske utregninger ved kontorpulten.

på tur med snøscooter hefteStatens vegvesen sin veileder om fysisk merking av snøscooterløyper har vi derimot fått være med å utarbeide. Den har vært inne til godkjenning hos direktoratet og er straks klar for publisering. Der vil klubber, kommuner og andre interesserte finne tips og råd hvordan en trygg og sikker snøscooterløype kan utformes og merkes.

4.mars er innleveringsfrist for en høringsuttalelse angående persontransport i næring. Direktoratet spør her om det er behov for endringer i forskriften. Snøscooterklubbenes Fellesråd vil skrive en uttalelse om at vi er for en utvikling hvor persontransport i næring blir tillat i større grad enn dagens regelverk.

 

Nye kommuner på plass med løyper

Stadig flere kommuner lykkes med å etablere nye løyper til tross for et restriktivt regelverk. Vi håper andre kommuners suksess vil smitte over på andre slik at de ikke gir opp selv om veien er lang. Av kommuner vi nå kjenner til som har regulert løyper etter det nye lovverket nevner vi Vefsn, Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Åsnes, Namsskogan, Lierne, Fauske og Grong.

Vi gratulerer med godt utført jobb og lykke til videre.

Landstyret SKFR

 

01.12.2015: Løyper i sikte?

De første snøfnugg har for lengst lagt et hvitt teppe flere steder. Rundt om i landet klør det i tommeltotter i påvente av nok snø til en første tur med pur vinterglede.

Dessverre tar det tid å få på plass nye løyper. Noen kommuner tar tak i dette selv, mens andre steder må ildsjeler og klubber ta mye av jobben med kartlegging og utredning for å få realisert drømmen om en snøscooterløype. SKFR prøver så godt vi kan å skaffe oss oversikt over ulike problemstillinger som dukker opp, samt hvordan den nye loven og forskriften egentlig vil virke i praksis. Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan det går i din kommune. På den måten kan vi danne oss et bilde av hvordan lovverket blir forvaltet samt kunne hjelpe klubber, enkeltpersoner og andre snøscooterinteresserte ved å svare på spørsmål, gi råd eller henvise til riktig instans.

Selv om det mest sannsynlig er interessekonflikter mellom f.eks distriktskommuner og fylkesmennenes miljøavdelinger er dialogen mellom dem veldig viktig. Her kan kommunen i en tidlig fase forme løypeforslaget til et slikt omfang at det kan bli godkjent. Vi får ikke alle løypene vi ønsker oss, men noe er bedre enn ingenting. Et sted må vi jo starte.

Veileder ferdigstillesmerking råk

For å hjelpe de som er involvert i etableringen av snøscooterløyper har Statens Vegvesen og Trygg Trafikk utarbeidet en veileder for merking og skilting som snart skal publiseres. I Norge har vi mange ulike måter å merke løyper på. Vi ønsker i likhet med våre venner i SNOFED (Snøscooterkjøreres landsorganisasjon i Sverige) at vi kan legge oss på en noenlunde lik praksis som Sverige når det gjelder merking og skilting.

merking fartKravene ved f.eks krysningspunkter ved offentlig vei og jernbane er ufravikelig da staten er vegeier. Utover dette er det kun en veileder hvor den antatt beste måten å merke og skilte en snøscooterløype på er beskrevet. Vi i SKFR har fått komme med innspill til innholdet i veilederen og håper den blir brukt slik at løypene blir tryggest mulig. Det skal på ingen måte legges opp til at føreren slutter å tenke selv, men vi vet at i ytterste konsekvens kan god merking og skilting være livbergende.

Lykke til og kontakt oss gjerne!

10.09.2015: Snøscootervalget

Førstkommende mandag er det valg. Det er denne dagen du har størst påvirkning på hvordan din kommune skal styres de neste 4 år. Har det noe å si om du stemmer? Ja, så absolutt.

scootervalgDen etterlengtede lovendringen som kom tidligere i år gjør at din kommune selv kan bestemme om og hvor en snøscooterløype skal gå. Mange kommuner har satt i gang prosessen med å planlegge løyper og noen har allerede hatt de ute på høring. Det er opp til det nye kommunestyret om hva som blir endelig vedtak. Noen partier er tydelige på hva de mener mens andre er mer forsiktige i sitt standpunkt om motorferdsel i utmark, og i dette tilfelle, merkede løyper for snøscooter.

Vi anbefaler at du som stemmeberettiget må finne det partiet i din kommune som er tydeligst på at dette skal vi få til. Finner du det ikke i programmene er det bare å spørre, partiene vil stå på stand i helga ved en butikk nær deg. Hør om de ønsker å fatte et vedtak som gir deg og dine venner anledning til å dra på tur med snøscooter i din kommune og kanskje muligheter for å kjøre til nabokommunene. Det er nå du kan bestemme hvor sterkt ditt parti skal være representert i din kommune. Husk det er forskjellige parti fra kommune til kommune som jobber mest for snøscooterløyper så her må du se på lokalpartienes program. Det kan være store forskjeller på hva et parti sier lokalt og nasjonalt.

Lokal forvaltning har vi nå fått, nå trenger vi lokale folkevalgte som vil noe med snøscooterløypene. Det skal være et tilbud til fastboende, noe som vil øke bolysten hos folk. Det skal være et tilbud til tilreisende som kan besøke og oppleve nye steder med snøscooter som fremkomstmiddel. Det skal være til nytte for det lokale næringslivet som vil kunne høste av at flere benytter seg av overnatting, bespisning, drivstoffsalg, og når de først er der kjøper noe i butikken og prøver andre aktiviteter kommunen har å tilby.

Tenk snøscooter, bruk stemmeretten. GODT VALG!

 

 

18.08.2015: Skandinavisk snøscootersamarbeid

Logo_SKFR_blaa-01SNOFED logoPå lørdag var det en historisk dag i Østersund da svenske Snøscootereieres Riksorganisasjon (SNOFED) og Norsk Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR) startet et unikt samarbeid og dannet Scandinavian Snowmobile Association. De to organisasjonene hadde i helga møte hvor de vekslet erfaringer og ble enige om å danne en felles organisasjon. Formålet er å samarbeide om tilsvarende regler, merking av løyper, skilting, etc. i de to nabolandene, men også arbeide på internasjonalt nivå mot International Snowmobile Council (ISC).

Sverige har lenge hatt tillatelse for fritidskjøring med snøscooter. Da Stortinget i år ble enige om å åpne for snøscooterkjøring for alle de norske kommunene som ønsker det begynte mange å planlegge løyper. -Det er ingen tvil om at vi har mye å lære av svenskene, sier de norske delegatene Erik Kirkvold og Knut Furan etter helgas møte. –Nå som regelverket blir mer likt på begge sider av grensen er det veldig naturlig at klubbene samarbeider for hvordan vi kan skape best og tryggest opplevelse for alle som ferdes i fjellet på vinteren.

Begge organisasjonene ser frem til et fruktbart samarbeid som vil gagne scooterkjørere og snøscooterklubber. Det er også et håp om at vi vil være i stand til å få med Finland etterhvert.

Östersund

norsksvenskFørste styret består av Erik Kirkvold og Knut Furan fra SKFR. Kjell Landén og Peter Granåsen fra SNOFED. Leder av den nydannede organisasjonen er Kjell Landén fra Idre.

 

19.06.2015: Ny milepæl – Loven sanksjonert

I dag ble loven sanksjonert. I realiteten bare en formalitet men påkrevd for at loven skal tre i kraft. Her er loven

Dermed sendes loven tilbake til Klima- og miljødepartementet som skal gi oss de siste detaljene gjennom forskriften. Og da kjære scootervenner, vil alt ligge til rette for at kommunene kan fastsette løyper.

29.05.2015: Utkast støyveileder

For de som har kommet så langt i planleggingen at arealer er kartlagt og løyper skal tegnes kan det være interessant å se hva direktoratet tenker med sin støyveileder. Den er ikke endelig men her er UTKAST TIL STØYVEILEDER

De antyder at løyper må ligge 1400 meter fra viktige friluftsområder for å unngå konflikter med støy. De aller fleste steder vil det være store nok arealer til at det lett lar seg gjøre men om avstanden skulle bli mindre ville det fortsatt være uproblematisk i forhold til støy. Det blir spennende å se hvilke målinger de legger til grunn for sitt endelige resultat. Teoretiske utregninger som de også viser til vil ikke være i samsvar med virkeligheten.

Hovedintensjonen med veilederen er at andre interesser skal beskyttes mot støy fra snøscootere. Det er bra og vi ønsker en slik veileder velkommen. Det som er problematisk er om veilederen ikke samsvarer med de faktiske oppfatningene av støy ute i de ulike områdene. Her vil kommunene igjen ha lokalkunnskapen og vil kunne gjøre de nødvendige tilpasningene.

Veilederen bør si noe om anbefalt støynivå i de ulike sonene. Eksakt avstand for å tilfredsstille anbefalte støynivå vil være tilnærmet umulig å fastslå for andre en de som utreder løypene og kjenner topografi og andre momenter som påvirkninger hvor langt lyden bærer. Direktoratet bør bruke av sin fagkunnskap å si noe om hvordan løyper kan legges i terrenget for å dempe lyden og ikke fokusere for mye på avstander. Det er opplevelsen av støy ute i terrenget som er avgjørende, ikke teoretiske antall meter på direktoratets kontorpult.

 

 

12.05.2015: Handlingskraftige politikere sikrer trygge løyper

Torsdag 7. mai vil for mange være en merkedag da Frp, Sp og Høyre sikret flertall for endring av motorferdselloven.

IMG_1081Endringen vil i seg selv ikke føre til noen løyper men den åpner for at kommuner som har plass og ønsker det kan fastsette løyper for snøscooterkjøring. Vi merker oss også at Ap og KrF tilslutt valgte å støtte endringen da deres eget forslag ble nedstemt. Hvorfor de argumenterer i mot noe for så å støtte det vet vi ikke, men gleder oss over det brede flertallet vi fikk for lovendringen. Uansett regjeringsammensetning i fremtiden vil det være et flertall for lokal forvaltning av snøscooterløyper.

En seier for alle interesser

FRIFO, med DNT i spissen og Naturvernforbundet har malt fanden på veggen og sådd tvil om kommunenes evner til å forvalte egne arealer. Heldigvis for oss alle tar de feil. Vedtaket er, om de vil det eller ikke, en seier for både naturen og det tradisjonelle friluftslivet. Dette er en lovendring som sikrer regulering av et stadig økende antallet snøscootere og et ønske om å bruke den til fritidskjøring. Vi vet at snøscooterløyper kanaliserer trafikken noe som reduserer kjøring i sårbare områder og hindrer dødsulykker. Kommunene har nå fått et verktøy for å regulere trafikken og har dermed muligheten til å kanalisere trafikken til områder hvor slik ferdsel er egnet og snøscooterkjørere vil få et lovlig og trygt tilbud. Nå er det opp til hver enkelt å gjøre dommedagsprofetiene til snøscootermotstanderne til skamme.

Fortsatt mye arbeid igjen

IMG_1167[1]

12. mai ble lovendringen 2. gangsbehandlet og nå gjenstår kongen og statsministerens underskrift, alt dette kun formaliteter for at lovendringen skal være gjeldende. Det som er viktigere å følge med på fremover blir departementets arbeid med forskriften. Her vil vi følge opp at forskriften kommer innen rimelig tid og at innholdet er likt det vi så Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre bli enige om. Vi har ikke lyktes å få noe konkret svar på når forskriften vil være på plass men vil informere om dette fortløpende. Miljødirektoratet har også fått i oppgave å lage en veileder for støy og den er vi også spente på når kommer. Statens Vegvesen sin veileder for fysisk sikring av snøscooterløyper vet vi er kommet langt og regner med den blir publisert om kort tid.

Løypeplanlegging tar tid. Mye skal utredes og grunneiertillatelser må på plass før kommunen kan fatte vedtak. Det er på ingen måte rett frem for løyper men det viktigste prinsippet om at kommunen kan fastsette løyper er på plass. Nå er det bare iherdig arbeid fra snøscooterinteresserte, lokalpolitikere og andre involverte som gjenstår. Lykke til og husk at vi selv avgjør om det skal bli en vellykket ordning. Løyper redder liv, følg dem!

30.04.2015: Lovendring neste torsdag

FrpHSpTorsdag fikk vi endelig bekreftelse på at Høyre, FrP og Senterpartiet er enige om en lovendring som vil gi kommunene mulighet til å fastsette løyper for fritidskjøring med snøscooter.

Dette har vi ventet på og nå ser det ut til at stortinget gjør sitt slik at det blir opp til de lokale folkevalgte om det skal være snøscooterløyper eller ikke. Dermed åpner det seg en mulighet for kommunene å etablere trygge løyper for snøscooterkjørere og på den måte kanalisere trafikken bort fra sårbare områder og andre interesser.

Les innstillingen og kommentarer her

21.04.2015: Desperasjon fra Youngstorget

I en helside 21.april tyr DNT til bildemanipulasjon i et desperat forsøk på å villede Stortingspolitikerne som skal stemme over lovendringen den 7, mai.

dnt-page-001Vi registrerer at de i mangel på saklige argument prøver å fremstille at kjøringen vil gå langs oppkjørte skispor og rett inn i nasjonalparker.

Det er tydelig nevnt i lovforslaget at verneområder er unntatt og det skal tas hensyn til det øvrige friluftsliv.
Det er snakk om merkede løyper i egnede områder som bare vil berøre noen få prosent av all den utmarka de aktuelle kommunene forvalter.

Likevel finner DNT det nødvendig å bruke nye hundretusener på feilinformasjon til folket.

Synes medlemmer i DNT at dette er greit?
Hva mener skattebetalere om at drøyt 20 millioner overføres fra staten til en forening som bevisst prøver å lure utenforstående om konsekvensene av en lovendring?

Vi har 80.000 snøscootere i Norge. Skal de stå i garasjen i påvente av redningsaksjoner og proviantkjøring til DNT sine hytter? Det er de samme folkene som driver den nyttekjøringen som nå ønsker merkede løyper for fritidskjøring.

Regjeringen ønsker nå å gi kommunene et verktøy slik at snøscootertrafikken kan reguleres i løyper. Det vil redusere antall ulykker og konflikter.

Vi håper så inderlig sentralstyret i DNT kan vokse av seg hatet mot at friluftslivet er i utvikling og heller samarbeide om hvordan vi best mulig kan dele på alle de fantastiske områdene vi har i Norge. Kampanjer basert på usannheter vil bare øke konfliktnivået mellom ulike interesser i naturen.
Det er ingen tjent med og helt unødvendig.
Det er kanskje ikke så lett å se fra hovedkontoret på Youngstorget, men i norske utmarkskommuner er det plass til alle.

 

28.03.2015: Innspurt i lovendringen

FrpHSpI følge stortingets nettside skal lovendringsforslaget opp til 1.gangsbehandling 7. mai 2015.

Det blir feil å si at vi er mer sikre på at det blir en lovendring som gir lokal forvaltning av snøscooterløyper denne gangen, men det begynner nå å bli vanskelig å finne elementer ved snøscooterkjøring som ikke er belyst. Det kan umulig være noe mer å utrede før politikerne kan ta standpunkt til om kommunene kan forvalte dette eller ikke.

Vårt budskap til partiene gjennom høringene har vært at løyper skaper sikkerhet, mindre konflikter og at vi nå har en mulighet til å regulere den stadig økende snøscootertrafikken. Ytterligere utsettelser vil være uklokt. Om kort tid har over 100.000 snøscootere i Norge og vi er direkte bekymret for hvilken utvikling vi vil få om de ikke skal ha noen regulerte områder å kjøre i.

I tillegg har vi etterlyst bedre opplæringsområder for de som skal kjøre opp til klasse S. I dag er tilbudet svært begrenset i antall og kvalitet slik at mange må reise veldig langt for få den nødvendige opplæringen. Vi håper de kommuner som har plass og ønsker det, skal kunne regulere nye øvingsområder i tillegg til løyper for fritidskjøring.

De politiske partiene forhandler med hverandre og det høyst usikkert hvilket innhold den kommende lovendringen vil få. Men om Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet ikke skal gå helt på tvers av det de har lovt i denne saken så bør vi få på plass en lokal forvaltning av snøscooterløyper som er til å leve med i løpet av mai. Helst håper vi på et bredt flertall på Stortinget, det vil vi også få om Arbeiderpartiet og KrF følger opp signalene vi har fått fra dem under folkemøter og debatter de siste 3 årene.

Vi krysser fingrene for en fornuftig lovendring.

 

03.03.2015: Hvem er seriøse friluftsfolk?

I et leserinnlegg i Ranablad den 27.02.2015 skriver Øivind Hirsti om at det seriøse frilufts- og fjellfolkets viktigste oppgave nå blir å begrense skadene av fri ferdsel i utmarka..

En som har tatt grep og besvart påstandene til Hirsti er Frode E. Rydningen. Vi anbefaler dere å lese hans motsvar i sin helhet her:

2015 – året som vil bli husket for at Stortinget på demokratisk vis ga kommunene adgang til å opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter.

Av: Frode E. Rydningen,  «Fjellet for alle»

Det ble en lang overskrift, omtrent like lang som overskriften til leserinnlegget skrevet av Øivind Hirsti den 27.02.2015 men kanskje litt mer korrekt. Lang har også prosessen vært for å få Stortinget til å gi tillatelse til kommunene slik at de kan få opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter. Men, det kan virke som 2015 er året kommunene endelig skal få lov.

StortingetDet virker som om forfatteren av innlegget prøver å få det til å være problematisk at demokratiet bestemmer i denne sak. Norges lover og regler bestemmes og vedtas av Stortinget. Folket velger inn sine representanter til Stortinget, basert på partiprogram og hva de står for. De tre siste Stortingsperioder har det vært ett klart flertall på Stortinget for å gi kommunene adgang til å opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter. Å ikke lytte til hva folket mener i denne sak det ville derimot vært udemokratisk. De to foregående Stortingsperioder trenerte ett «mikroparti» denne saken, stikk i strid med Stortingets oppfordring, og daværende regjerings lovnader den gang uten at de samme folkene stilte spørsmål ved demokratiske spilleregler. Lover og regler vedtas for øvrig ikke basert på meningsmålinger som spør om frislipp av snøscooter.

Øivind Hirsti antyder at det er problematisk at partiledere og ordførere har vært leder i snøscooterforeninger. Jeg antar at han vil sette samme spørsmålstegn ved ledere i f.eks. lokale turistforeninger eller Naturvernforbund. De bør heller ikke få være med i noe utvalg som skal bestemme i denne sak skal man følge Øivind sitt resonnement.

Når flertallet går imot dem som er motstandere av snøscooter begynner man å argumentere for at dette er felles verdier, og ikke noen som kan vedtas lokalt. Tanken er vel og bra den, men fordi det ikke er mulig å opprette snøscooterløyper i Kragerø eller på Askøy så skal ikke folk i Rana få lov til å opprette snøscooterløyper? Norge er stort, med store geografiske forskjeller. Vet ikke lokalpolitikerne i Rana bedre enn noen i Kragerø hva som er mulig i deres egen kommune? Er det riktig at noen fra Kragerø eller Askøy, som aldri kommer til å besøke Rana eller knapt vet hvor det ligger, skal få ha siste ordet i denne sak? Jeg tror ikke innbyggerne i Rana føler det ville vært naturlig om de skulle bestemt hvordan strandsonen i Kragerø skulle forvaltes.

I Hattfjelldal er 70 % av kommunen allerede vernet, til «nasjonens felleseie». Er ikke det nok? Snøscooterløypene, inkludert støysone er beregnet av kommunen til å utgjøre 2,5%. Og enda påstås det at det vil være umulig å finne vill og uberørt natur? Vi har mange vernede områder og nasjonalparker rundt omkring i landet og det har aldri vært noe krav om å få opprette snøscooterløyper i de områdene. De skal få forbli ville og uberørte for vår del.

oldØivind Hirsti legger og ved ett bilde som viser utviklingen på Linkonjærvi i Tana, og sammenligner med hvordan det var for 59 år siden. Han sammenligner altså med 1955! Man hadde da enda ikke startet vanlige sendinger med fjernsyn i Norge da, det var lovbestemt med 45 timers arbeidsuke, lov om 9-årig folkeskolen ble først vedtatt det året, Senterpartiet het Bondepartiet, og skulle du gå på ski hadde du valget mellom treski eller treski… Det var vel heller ikke akkurat så mange snøscootere i 1955 som Øivind kunne bli forstyrret av. Så å dra en sammenligning over denne utviklingen blir meget søkt. Norge har gått videre siden 1955 på de fleste områder selv om noen muligens ønsker seg tilbake til 1955…

Forfatteren hevder det vil bli en formidabel økning i snøscootere. Ser man på statistikken, så stemmer ikke dette. I kommuner som har mulighet til å opprette løyper, så har ikke andelen snøscootere økt formidabelt. Ser man på Sverige, hvor de har hatt mulighet til å benytte snøscooter i en større utstrekning enn Norge i mange år – stemmer ikke dette heller. Dette er bare skremselspropaganda.

Det er interessant at Øivind nevner «seriøse frilufts- og fjellfolk». Vil han hevde at de som kjører snøscooter er useriøse? Er det bare de som kun ferdes på ski som er seriøse? Vi vil hevde at vi er minst like seriøse friskluft- og fjellfolk som noen andre. Det går an med begge deler, ikke bare enten eller. Selv om man kjører snøscooter, så kan man bedrive andre frilufts- og fjellaktiviteter også. Når det gjelder skadevirkninger, så kan Øivind gjerne spesifisere hvilke skader en snøscooterløype påfører. Når snøen smelter er alle spor etter løypene borte. Kan bare nevne før det argumentet tas i bruk at forskning viser at skigåere skremmer dyrene mer enn snøscooteren.

031Øivind vil også at Turistforeningens hytter skjermes for motorisert ferdsel sommer som vinter. Meg bekjent, så er det ingen snøscooterløyper i dag som går til noen av turistforeningens hytter. Ei heller har det vært noe ønske eller krav spesielt ikke med den holdningen Den Norske Turistforening har vist overfor snøscooterbrukere. Regner og med at Øivind mener at Turistforeningen skal benytte alt annet enn motorisert ferdsel for å frakte varer og utstyr til hyttene sine. Det vil bli interessant…

«Å bare ha lyst til noe» er ifølge Øivind ikke noe argument. Nå er det ikke du som sitter med fasit over hva som er mulig å benytte som argumentasjon Øivind. Regner med at den holdningen gjelder for andre aktiviteter og … man skal ikke få ta seg en tur med båten å fiske fordi man har lyst, eller en tur med motorsykkelen. Alt som er gøy og som man selv ikke liker må forbys omgående!

IMG_1215Til slutt, nei – støy er ikke støy uansett. Støy er «uønsket lyd». Lyden av en snøscooter er for noen få å definere som støy, uønsket lyd men de fleste lar seg ikke hisse for mye opp av en snøscooter som passerer. Er man så intolerant, bør man stoppe litt opp på skiene sine og tenke seg litt om. Man bør akseptere at andre folk har andre interesser og meninger enn seg selv. Selv om det vil bli en snøscooterløype her og der, vil det fortsatt være plass til dem som ønsker noe annet. Det er faktisk ett krav i prosessen at andre interesser skal tas hensyn til når en snøscooterløype planlegges.

Innlegget står også på ranablad.no, gå gjerne inn der og skriv din mening i kommentarfeltet.

 

 

14.02.2015: God debatt med lyse utsikter for lovendring

politikerpanelDet var drøye 300 mennesker i salen når SKFR inviterte til folkemøte fredag kveld. Politikerne presenterte sine respektive parti sitt syn på endringsforslaget, og når vi summerer opp føler vi oss rimelig trygge på et positivt utfall.

Gunnar Flikke ledet debatten på en glimrende måte. Selv om 2 timer ble knapt når 8 ulike partier skal si sin mening og lista med spørsmål fra salen ble lang, synes vi de viktigste punktene ble belyst.

SV, MDG og V var tydelige i mot en lokal forvaltning av snøscooterløyper. De hevder hardnakket at kommunene ikke har kunnskap nok, innbyggerne ikke ønsker ordningen og det mangler utredninger hvilke konsekvenser forslaget vil bety for dyreliv og naturmangfoldet. Det er lov å være bekymret men åpner vi øynene og ser til f.eks Finland, Sverige og ikke minst våre nordligste fylker, så er vel ikke naturen rasert og dyrene fortrengt fra områdene sine der grunnet snøscooteren.

Dette går nok bra og det var H, FrP og SP enige om. De 3 partiene danner selv flertall og trenger for så vidt ikke støtte fra flere. Men Høyres Linda H. Helleland poengterte at et bredt flertall på stortinget vil kunne gi oss en mer solid lovendring som står seg i fremtiden uansett regjeringssammensetning. Det kan vi fort få også etter sluttapellene til AP og KrF å dømme. De var riktig nok litt forsiktige i sine uttalelser men støttet lokal forvaltning og mente at snøscootertrafikken kunne reguleres av kommunene selv.

Saksordfører Ola Elvestuen (V) lovet en avgivelse fra komiteen like etter påske. Dermed har lovendringen som skulle komme før jul, blitt til etter påske. Vi er ikke overrasket.

Nå blir det viktig å opplyse politikerne frem mot avstemning og gi dem svar på spørsmål de måtte ha. Det finnes mengder med dokumentasjon og erfaringer som tilsier at snøscooterløyper øker sikkerheten, reduserer kjøring i sårbare områder og styrker næringsgrunnlaget i de aktuelle kommunene. Det gjelder bare at de riktige personene har vilje til å høre og se. Publikums etterlysning om bedre vilkår for opprettelse av opplæringsområder og tydeligere signal om hva som er riktig merking så ut til å bli tatt på alvor, så det er håp.

Vi vil etterhvert legge ut noen klipp fra debatten slik at de som ikke fikk vært der kan se og høre. Vi kommer også til å følge prosessen nøye og informere så fort nye opplysninger kommer.

Her er noen linker til omtale av folkemøtet:

Adresseavisen

Trønder-Avisa

Stjørdalens Blad